Zakres świadczonych usług

1. Obsługa księgowo-rachunkowa

 • prowadzenie ksiąg przychodów i rozchodów
 • prowadzenie ksiąg handlowych
 • prowadzenie ewidencji ryczałtowej
 • sporządzanie i przekazywanie deklaracji podatkowych PIT, CIT, VAT
 • sporządzanie sprawozdań finansowych (rachunek zysków i strat, bilans, cash flow)
 • obsługa portalu sprawozdawczego GUS
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych, ewidencji wyposażenia, ewidencji wartości niematerialnych i prawnych

2. Obsługa kadrowo-płacowa

 • sporządzanie list wynagrodzeń pracowników
 • obsługa elektronicznego portalu ZUS PŁATNIK (DRA,RCA,RMUA i inne)
 • sporządzanie deklaracji podatku PIT-4
 • przygotowanie niezbędnych dokumentów związanych z zatrudnianiem i zwalnianiem pracowników
 • sporządzanie deklaracji rocznych ( PIT-11, PIT-4R i inne)

3. Pomoc i doradztwo podczas procesu rejestracji działalności gospodarczej na rzecz:

 • osób fizycznych chcących prowadzić działalność gospodarczą
 • spółek cywilnych, partnerskich, jawnych
 • spółek prawa handlowego

4. Doradztwo podatkowe

Doradztwo podatkowe realizowane jest przez doświadczonych doradców podatkowych.

Świadczymy kompleksowe usługi doradcze w zakresie:

 • podatku dochodowego od osób prawnych i fizycznych
 • podatku od czynności cywilno prawnych
 • podatku od towarów i usług (VAT)
 • przepisów prawa pracy oraz obowiązków wobec ZUS

Nasi Klienci mogą liczyć na bieżące doradztwo związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, dzięki czemu mogą czuć się bezpieczniej w gąszczu otaczających przepisów i problemów.

Reprezentujemy Klientów przed organami podatkowymi oraz sporządzamy opinie i wyjaśnienia z zakresu prawa podatkowego.

Na życzenie Klienta przygotowujemy sprawozdania finansowe dla banków niezbędne do zaciągnięcia kredytu czy pożyczki.

Istnieje możliwość odbioru dokumentów księgowych w siedzibie firmy Klienta.

Comments are closed.